News

Information for changed domain name and internet email service.

We have recently changed the name of our company Mangalam Diagnostic  Centre  Pvt Ltd. domain name from www.mangalamdiag.com to www.mangalamdiagnostic.com and internet email service  from contact@mangalamdiag.com to  contact@mangalamdiagnostic.com on date 28 magh 2076  (11 feb 2020)  . There has been no change in management and we will be providing the same service on which we have built our reputation in the Laboratory. Thank you for being one of our valued customers. We appreciate your cooperation and attention.

 

डोमेन नाम इन्टरनेट ईमेल सेवा परिवर्तन भएको जानकारी ।

हामीले भर्खर हाम्रो कम्पनी मंगलम डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड को डोमेन नाम www.mangalamdiag.com बाट www.mangalamdiagnostic.com मा र इन्टरनेट ईमेल सेवा  contact@mangalamdiag.com बाट contact@mangalamdiagnostic.com मा मिती २८ माघ २०७६ (११ फेब्रु २०२०) मा परिवर्तन गरेका छौं। व्यवस्थापनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन र हामी उही सेवाहरू प्रदान गर्नेछौं जसमा हामीले आफ्नो प्रतिष्ठा खडा गरेका छौं। हाम्रो मूल्यवान ग्राहकहरु मध्ये एक हुनु भएकोमा धन्यवाद। हामी तपाईको सहयोग र ध्यानको लागि कदर गर्दछौं।

"Leave Your Sample Today And Get Your Report On The Same Day."

"STEP INTO A NEW ERA OF DIAGNOSTICS"

Like and Share

Payment Method

fonepay

Atm Swipe