Careers

📣 Join our Dynamic Team! 🚀
कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना !!!
यस मंगलम् डाइग्नोष्टिक सेन्टर प्रा. ली. ले केहि बजारप्रतिनिधि (Marketing Executives) का लागि भर्ना खुलाएको सहर्ष जानकारी गराउँद छौँ । इछुक उमेद्वार ले यथासिघ्र सम्पर्क गर्नु हुन् अनुरोध गरिन्छ !
विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क
Mangalam Diagnostic Center Pvt-Ltd.
Alakhiya Road, Birgunj, Parsaa, Nepal.
Hospital Road, Janakpurdham,Dhanusa Nepal.
📞 For inquiries, contact:- 9801910000.
📣 Join our Dynamic Team! 🚀
कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना !!!
यस मंगलम् डाइग्नोष्टिक सेन्टर प्रा. ली. ले शाखा कार्यालय बिरगंज का लागि (Pathologist) भर्ना खुलाएको सहर्ष जानकारी गराउँद छौँ । इछुक उमेद्वार ले यथासिघ्र सम्पर्क गर्नु हुन् अनुरोध गरिन्छ !
विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क
Mangalam Diagnostic Center Pvt-Ltd.
Alakhiya Road, Birgunj, Parsaa, Nepal.
Hospital Road, Janakpurdham,Dhanusa Nepal.
📞 For inquiries, contact:- 9801910000.

Copyright ©2019 Mangalam Diagnostic Center Pvt-Ltd.. Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.